Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Leerplicht

Het is belangrijk voor een kind om onderwijs te volgen. Daarom geldt in Nederland voor kinderen vanaf vijf jaar de leerplicht.

Uitzonderingen

Soms is het nodig om een uitzondering te maken op de leerplicht. Als er geen andere oplossing mogelijk is, kan een kind dan extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (zoals een verhuizing). Of als ouders door hun werk niet met vakantie kunnen gaan tijdens de schoolvakantie.

Voor het aanvragen van een uitzondering op de leerplicht (verlof) hebben we regels afgesproken.
Dit zijn de ‘richtlijnen vrijstelling schoolbezoek’. U kunt ze hieronder downloaden. De richtlijnen zijn ook bij de directeur op te vragen.

Over ons

"CBS De Loofboom is een veilige plek waar elk kind gezien wordt!"

(ouders)

Procedure verlofaanvraag

 • Download het aanvraagformulier op deze website.
   
 • Vul de aanvraag volledig in.
   
 • Lever de aanvraag, inclusief relevante verklaringen in bij de directeur van de school.

 • De directeur beslist over de verlofaanvraag indien deze voor een periode van maxiaal 10 dagen geldt.
   
 • In andere gevallen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Vrijstelling schoolbezoek-richtlijnen

 

Sfeerfoto