Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Kanjerschool

Onze school is een Kanjerschool. In onze ‘kanjerlessen’ helpen we kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Vanuit de Bijbelse opdracht elkaar lief te hebben, vinden we het belangrijk dat elk kind respect heeft voor zichzelf en anderen. In de lessen ondersteunen we kinderen om dit in de praktijk te brengen.

Groepsvorming

Een klas is een samenleving in het klein. Onze leerkrachten helpen de kinderen om goed met elkaar om te gaan. Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van onze school. We stimuleren elk kind om zich op een goede manier te uiten en anderen te respecteren. Ons team is geschoold in positieve groepsvorming.

Over ons

"CBS De Loofboom is een veilige plek waar elk kind gezien wordt!"

(ouders)

 

sfeerfoto

Samen leren en leven

Op CBS De Loofboom leren kinderen goed samen leven en samenwerken. Onze duidelijke regels zorgen voor een veilige sfeer op school. Als kinderen zich niet aan de regels houden, benoemen we dit. We keuren het gedrag af, maar nooit het kind zelf.  

 

Sfeerfoto