Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Passend onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Dit noemen we passend onderwijs. Om onderwijs op hun eigen niveau te kunnen volgen, hebben sommige kinderen extra ondersteuning nodig. In de meeste gevallen kan onze school deze ondersteuning zelf bieden, bijvoorbeeld bij reken- en spellingproblemen.

Samenwerking

Soms is er meer ondersteuning nodig dan de school alleen kan bieden. De Loofboom is aangesloten bij het samenwerkingsverband Aan den IJssel. In deze stichting werken schoolbesturen in onze regio samen. Samen zorgen we ervoor dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen.

Over ons

“CBS De Loofboom is een gezellige school waar rust heerst. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar het kind zélf.”
(ouder)

Interne begeleiding op school

Voor de meeste kinderen is het onderwijs op een ‘gewone’ basisschool passend. Onze intern begeleider (IB’er) speelt een belangrijke rol. De IB’er ondersteunt de leerkrachten en geeft advies. Onze school heeft een eigen zorgteam. Dit team bestaat uit de IB’er, de directeur en andere externe deskundigen.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat wat onze school kan bieden aan (extra) ondersteuning. Het ondersteuningsprofiel vindt u hier

 

Sfeerfoto