Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft onder meer medezeggenschap over de bestemming van de ouderbijdrage en het formatieplan van de school. Over verschillende schoolzaken geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. Via onder meer de nieuwsbrief houdt de MR ouders op de hoogte van onderwerpen die spelen.

GMR

Onze school hoort bij het schoolbestuur PCPONWK. Deze vereniging heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers van verschillende scholen. De GMR denkt mee met zaken die op bestuursniveau spelen.

Over ons

“CBS De Loofboom is een gezellige school waar rust heerst. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar het kind zélf.”
(ouder)

 

sfeerfoto

Contact en samenstelling MR

Hebt u vragen aan de MR, neem gerust contact op
Mail naar mr.loofboomschool@pcponwk.nl 

Onze MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Dhr. Martijn de Graaff (oudergeleding) 
Mw. Aletta Paalvast (oudergeleding)
Mw. Kim Kok (personeelsgeleding, tevens GMR-lid)
Mw. Christa Noorlander (personeelsgeleding)

 

Sfeerfoto