Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft onder meer medezeggenschap over het beheer van de ouderbijdrage en het formatieplan van de school. Over verschillende schoolzaken geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. Via onder meer de nieuwsbrief van CBS De Loofboom (Loofboom Info) houdt de MR ouders op de hoogte van onderwerpen die spelen.

GMR

Onze school hoort bij het schoolbestuur PCPONWK. Deze vereniging heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers van verschillende scholen (CBS De Loofboom, de Gideonschool en de Elimschool).

Over ons

"CBS De Loofboom is een veilige plek waar elk kind gezien wordt!"

(ouders)

 

sfeerfoto

Contact en samenstelling MR

Hebt u vragen aan de MR, neem gerust contact op
Mail naar mr.loofboomschool@pcponwk.nl 

Onze MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
dhr. G. Anker (voorzitter),
mevr. S. Rijkaart (penningmeester),
mevr. A Paalvast,
dhr. J.W. Kalkman,
en mevr. K. Kok.

 

Sfeerfoto