Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

ICT

We gebruiken ICT om ons onderwijs nog beter te maken. Zo zetten we educatieve software in om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op hun eigen niveau te bieden. De leerlingen werken regelmatig met tablets, onder meer bij de rekenlessen. Onze lokalen zijn voorzien van digiborden.

ICT-vaardigheden

Van basisvaardigheden tot zelf programmeren: op CBS De Loofboom leert uw kind stapsgewijs omgaan met ICT. In de onderbouw ligt de nadruk op spelenderwijs leren. Daarvoor gebruiken we iPads met software die speciaal voor het basisonderwijs is ontwikkeld. Onze leerlingen doen steeds meer ICT-vaardigheden op. Ook in de hogere groepen gebruiken leerlingen tablets en leren ze informatie zoeken en vinden. Hiermee maken ze bijvoorbeeld zelf een werkstuk. Daarnaast leren we kinderen de basisbeginselen van programmeren.

Over ons

“We werken aan de kernkwaliteiten van de kinderen en onszelf.”
(leerkracht)

 

Sfeerfoto

Mediawijsheid

We willen uw kind meer meegeven dan alleen praktische ICT-vaardigheden. Op CBS De Loofboom helpen we kinderen om die vaardigheden in te zetten op een goede manier. We zetten hen aan het denken. Bijvoorbeeld over hun online privacy en over de betrouwbaarheid van informatie die ze online kunnen vinden. Zo ontwikkelt uw kind mediawijsheid.  

 

Sfeerfoto