Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Wie we zijn

CBS De Loofboom is een christelijke basisschool met peuteropvang en BSO onder één dak. In ons kleurrijke, gezellige schoolgebouw geven we kwalitatief sterk en modern onderwijs. We stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken. Daarbij helpen we hen om oog te hebben voor de ander en de wereld om hen heen. Ons team biedt uw kind ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Bij ons is ieder kind welkom.

Onderwijs en opvang

IKC staat voor ‘integraal kind centrum’. Dit betekent dat onderwijs en kinderopvang goed met elkaar samenwerken binnen CBS De Loofboom. De peuters (peuteropvang) en kleuters (groep 1 en 2) werken bijvoorbeeld aan dezelfde thema’s, ieder op het eigen niveau.

Onze naam 

De keuze is – mede – vanwege ons motto: groeien. Groeien in wijsheid, groeien in kennis, groeien in grootte en groeien in “genade bij God en de mensen” – Lukas 2:52. 

De naam verwijst naar de groei die de kinderen mogen doormaken. Groeien in hun eigen ontwikkeling, groeien in kennis, groeien in een leven gericht op het volgen van Jezus en het dienen van de naaste.  


De naam Loofboom ligt in de lijn van Psalm 1:3 “Want hij (de mens die zich richt op God) zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken.” 

Over ons

“Dit is een school waar alle kinderen terecht kunnen, ook de kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.”
(leerkracht)

Ons logo

In het logo van onze school is een kleinere figuur te zien (het kind). Deze wordt omarmd door grotere figuren (volwassenen). Zij staan voor de ouders/verzorgers van het kind en voor de leerkrachten van de school. Als ouders en school staan we met liefde en aandacht om het kind heen. Samen met ouders zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen.

Centraal en goed bereikbaar

Onze school ligt centraal in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanuit de verschillende Nieuwerkerkse wijken en ook vanuit Rotterdam-Nesselande en Zevenkamp is CBS De Loofbom goed bereikbaar. Het deel van de Schoolstraat waar ons gebouw staat, heeft eenrichtingsverkeer. Dat zorgt voor een duidelijke en veilige verkeerssituatie.

 

Sfeerfoto