Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

(Hoog)begaafd

Sommige kinderen hebben extra uitdaging nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Op CBS De Loofboom hebben we oog voor alle leerlingen. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we passend onderwijs. Dat doen we op verschillende manieren, in de eigen klas en in onze Plusklas.

Groep 1 en 2 

Vaak is al vroeg duidelijk dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. In groep 1 en 2 werken we met thema’s. De leerkracht geeft slimme kleuters daarbij extra uitdaging. Dat noemen we verrijking en verdieping.  

Over ons

"Er heerst een warme en gezellige sfeer waarin kinderen zicht snel thuis voelen. Leuke interactie tussen de verschillende groepen."

(ouder)

Vanaf groep 3

In de eigen klas hebben (hoog)begaafde kinderen niet altijd de volledige instructie van de leerkracht nodig. Ze mogen dan sneller zelfstandig aan het werk. Vanaf groep 5 werken we onder meer met opdrachten uit onze ‘Pittige Plustorens’ (PPT). Daarmee stimuleren we meer- en hoogbegaafde leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen.  

Plusklas

Buiten de eigen klas bieden we (hoog)begaafde leerlingen extra uitdaging in onze Plusklas. Elke maandagochtend krijgen ze onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht. De kinderen werken aan extra moeilijke opdrachten. Dat motiveert om echt goed na te denken, door te zetten én samen te werken met andere kinderen. De leerlingen bedenken creatieve oplossingen voor pittige vraagstukken. Ze ‘leren om te leren’. Juist voor (hoog)begaafde kinderen is dit heel belangrijk. Dat geeft hen een goede basis voor de middelbare school en hun latere leven.

 

Sfeerfoto