Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Praktisch-, meer- en hoogbegaafd

Sommige kinderen hebben extra uitdaging nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Op CBS De Loofboom hebben we oog voor alle leerlingen. Ook meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we passend onderwijs. Dat doen we op verschillende manieren, in de eigen klas en in de Dolfijngroep. We komen tevens tegemoet aan leerlingen die praktisch meerbegaafd zijn. Elke week staat er voor hen een moment voor het werken in de Bevergroep gepland.

Groep 1 en 2 

Vaak is al vroeg duidelijk dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. In groep 1 en 2 werken we met thema’s. De leerkracht geeft slimme kleuters daarbij extra uitdaging. Dat noemen we verrijking en verdieping.  

Over ons

“Dit is een school waar alle kinderen terecht kunnen, ook de kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.”
(leerkracht)

Bevergroep

Elke week gaat juf Matthanja aan de slag met de leerlingen van de Bevergroep. Deze leerlingen worden uitgedaagd om op praktische wijze creatief en procesgericht te leren. Elke leerling combineert praktisch werken met het werken aan eigen leerdoelen. Het werken in een winkel, klussen in de tuin, recepten bedenken en uitwerken, ontwerpen van de inrichting van een ruimte zijn onderwerpen die beurtelings aan bod komen.

Dolfijngroep

Buiten de eigen klas bieden we (hoog)begaafde leerlingen extra uitdaging in onze Plusklas. Eén dagdeel per week krijgen zij onderwijs dat op hun behoeften is afgestemd. De leerlingen werken aan complexe opdrachten. Dat motiveert om echt goed na te denken, door te zetten én samen te werken met andere kinderen. De leerlingen bedenken creatieve oplossingen voor pittige vraagstukken. Ze ‘leren om te leren’. Dat geeft hen een goede basis voor de middelbare school en hun latere leven.

 

Sfeerfoto