Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Onze geschiedenis

Onze schoolvereniging bestaat al sinds 1888. Digiborden en ouder-apps kenden ze nog lang niet. Veel is veranderd in ruim 130 jaar tijd. Maar wat bleef: we zetten ons nog steeds met hart en ziel in voor al onze leerlingen. Voor christelijk onderwijs dat past bij wat kinderen in deze tijd nodig hebben. Hieronder leest u meer over onze geschiedenis.

De start: drie lokalen

Onze schoolvereniging is opgericht op 6 mei 1888. Eind 1889 werd aan de Kerklaan een christelijke school met drie leslokalen in gebruik genomen. Deze school kan gezien worden als de voorloper van onze school.

Naar de Schoolstraat

Op 1 mei 1924 kwam er een nieuw schoolgebouw met vijf lokalen aan de Schoolstraat, de straat waar ons schoolgebouw nog steeds te vinden is. Kort na de Tweede Wereldoorlog (1946) kwam er een kleuterschool bij.

Nieuw gebouw

Het oude schoolgebouw is rond de jaarwisseling van 1977-1978 gesloopt. Half januari 1978 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe gebouw. Op 11 mei mochten Renate Mostert en Johan Verheul de vlag hijsen. Het hoogste punt van de bouw was bereikt. Op 15 augustus dat jaar was ons huidige schoolgebouw klaar voor gebruik.

Nieuwe naam

Vanaf juli 2021 veranderd de naam van IKC Rehoboth naar CBS De Loofboom.
Deze naam verwijst naar het motto van de school: groeien.
Groeien in wijsheid, groeien in kennis, groeien in grootte en groeien in “genade bij God en de mensen” – Lukas 2:52. 

De naam verwijst naar de groei die de kinderen mogen doormaken. Groeien in hun eigen ontwikkeling, groeien in kennis, groeien in een leven gericht op het volgen van Jezus en het dienen van de naaste.  
De naam Loofboom ligt in de lijn van Psalm 1:3 “Want hij (de mens die zich richt op God) zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken.” 

Over ons

"CBS De Loofboom wordt gekenmerkt door de volgende woorden en begrippen: veilig, persoonlijke aandacht, aandacht voor niveauverschillen, denken in oplossingen, liefde voor de leerlingen, van én met elkaar leren."

(ouder)

Speellokaal

In 1989 is er een speellokaal bijgebouwd. Dat jaar werden de kleuterschool en de lagere school samen één basisschool.

Twee nieuwe lokalen

In 2007 kreeg onze school twee nieuwe lokalen. De werkruimte van onder meer de directie is verplaatst naar boven. Op 27 september 2007 was de feestelijke heropening van de school.

 

Sfeerfoto