Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Ouderhulp op school

We zijn blij met de hulp die ouders geven op onze school. Zij maken veel extra activiteiten mogelijk, van viering tot schoolreis. Ouders helpen vaak bij excursies en speciale lessen, zoals verkeersles. De schoolbibliotheek wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van ouders.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) van CBS De Loofboom bestaat uit verschillende ouders en een teamlid van de school. De AC helpt bij allerlei activiteiten en projecten op school. Bijvoorbeeld de sinterklaasviering voor de jongste groepen, of acties voor een goed doel.

Over ons

"Er heerst een warme en gezellige sfeer waarin kinderen zicht snel thuis voelen. Leuke interactie tussen de verschillende groepen."

(ouder)

Tussen de middag

Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in hun eigen klas. Daarna mogen ze buitenspelen. Op het schoolplein houden ouders dan bij toerbeurt toezicht. Elke ouder is een paar keer per jaar ‘pauze-ouder’.

 

Sfeerfoto

 

Sfeerfoto