Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Eigentijds onderwijs

Op CBS De Loofboom krijgt uw kind uitdagende lesstof. We bieden christelijk onderwijs dat goed aansluit op wat kinderen in deze tijd nodig hebben. Zo hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Onze leerlingen leren goed samenwerken, plannen en organiseren, creatief denken en probleemoplossend denken.

Kleinschalig
CBS De Loofboom is een kleinschalige basisschool. De leerkrachten kennen de kinderen en de kinderen kennen elkaar. Daardoor is de onderlinge betrokkenheid groot. De school is overzichtelijk en kinderen voelen zich veilig.

Oog voor elkaar
Uw kind leert het beste in een veilige en prettige omgeving. Daar zorgen we voor op CBS De Loofboom. We helpen kinderen om een positieve, open houding te ontwikkelen, met respect voor zichzelf en de ander. Elk kind mag er zijn en elk kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Over ons

"Er heerst een warme en gezellige sfeer waarin kinderen zicht snel thuis voelen. Leuke interactie tussen de verschillende groepen."

(ouder)

Denken in mogelijkheden

Onze leerkrachten hebben oog en respect voor elk kind. We benaderen kinderen positief en benadrukken wat er goed gaat. Dat stimuleert het leerproces én helpt kinderen om zich te uiten. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Kwaliteit

Goed onderwijs is nooit af. Daarom blijven we zelf ook altijd leren als team. We willen in ons gedrag en ons werk een goed voorbeeld zijn voor de kinderen. We leggen de lat hoog en monitoren de resultaten van ons onderwijs. Waar nodig, sturen we bij om steeds het beste onderwijs te blijven bieden.

Talentontwikkeling

We geven veel aandacht aan talentontwikkeling. Elk kind krijgt de ruimte om te groeien op het niveau dat bij hem of haar past. Met het project ‘Meer Muziek in de klas’ stimuleren we muzikale talenten. Daarnaast is er een Plusklas en ontwikkelen we een Klusklas voor leerlingen met technische talenten.

Onderwijs op maat
Op CBS De Loofboom werken we op verschillende niveaus binnen één groep. We bieden kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat. Leerlingen die extra uitleg en ondersteuning nodig hebben, krijgen dit. Ook bieden we kinderen die meer aankunnen extra uitdaging.