Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Burgerschap

Goed onderwijs is meer dan rekenen en taal. We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot betrokken burgers. Vanuit hun eigen identiteit mogen kinderen zich verbinden met anderen. Elk kind kan een positief verschil maken. In de eigen klas, op school, thuis, maar ook breder in de maatschappij. Daarom hebben we op school een commissie maatschappelijke betrokkenheid. Leerlingen zetten zich (onder begeleiding) in bij verschillende maatschappelijke activiteiten.

Leerlingenraad

We stimuleren onze leerlingen om actief en betrokken te zijn bij het onderwijs en bij de school. Daar leren kinderen zelf veel van, maar wij ook. Kinderen hebben vaak originele en goede ideeën over hoe we dingen nog beter kunnen doen. We luisteren graag naar hun stem. Die stem laten de kinderen onder meer horen in de leerlingenraad.

Hoe het werkt

De groepen 6, 7 en 8 kiezen elk twee vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. De raad praat mee over beslissingen die we als school nemen.

Over ons

"Er heerst een warme en gezellige sfeer waarin kinderen zicht snel thuis voelen. Leuke interactie tussen de verschillende groepen."

(ouder)

Kindergemeenteraad Zuidplas

Elk jaar doet onze school mee aan de verkiezingen voor de kindergemeenteraad van de gemeente Zuidplas. De leerlingen van groep 7 kiezen één vertegenwoordiger, die het schooljaar erop lid wordt van de kindergemeenteraad.  

Goede doelen

Als school zetten we ons graag in voor goede doelen. Regelmatig is er een actie voor een goed doel, bijvoorbeeld een sponsorloop of andere actie. Als school steunen we elk jaar een ander goed doel in binnen- of buitenland. Op maandagmorgen halen we tijdens de weekopening geld op voor dit doel. Zo leren kinderen al jong om te delen met anderen.

In de les

In ons onderwijs geven we op verschillende manier aandacht aan burgerschap. Bij geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, godsdienst, sociaal-emotionele vorming komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zoals bijvoorbeeld democratie, diversiteit, respect.