Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Bibliotheek

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Uw kind kan hier elke woensdagochtend boeken lenen. Ouders (vrijwilligers) helpen de kinderen hierbij.

Lezen én leren

Het lezen van boeken helpt kinderen om sterker te worden in taal. Tijdens het lezen leert uw kind steeds nieuwe woorden. Ook leren kinderen zich in te leven in een verhaal. Daardoor gaan ze zichzelf en anderen beter begrijpen.

Presenteren  

Kinderen geven vanaf de middenbouw regelmatig een spreekbeurt, bijvoorbeeld over een boek dat zij gelezen hebben. Zo oefenen ze met lezen, het verwerken van informatie en met presenteren.

Over ons

"CBS De Loofboom wordt gekenmerkt door de volgende woorden en begrippen: veilig, persoonlijke aandacht, aandacht voor niveauverschillen, denken in oplossingen, liefde voor de leerlingen, van én met elkaar leren."

(ouder)

 

sfeerfoto

 

Sfeerfoto

 

Sfeerfoto