Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Peuteropvang 'Het Visje'

Peuteropvang en basisonderwijs onder één dak 

Peuteropvang 'Het Visje' biedt vier ochtenden per week peuteropvang in het gebouw van CBS De Loofboom. Peuteropvang en basisonderwijs werken goed samen. Met elkaar zorgen we voor een soepele overstap naar groep 1. De peuteropvang wordt verzorgd door de (christelijke) kinderopvangorganisatie To Be Kind.

Zelfde thema’s

Voor kinderen en ouders is het fijn dat peuteropvang en basisonderwijs onder één dak samenwerken. Het gebouw wordt vertrouwd voor uw kind. Natuurlijk is het prettig dat er geen reistijd is tussen (peuter)opvang en basisschool. Op CBS De Loofboom werken de peuters en kleuters op hun eigen niveau aan dezelfde thema’s (bijvoorbeeld ‘lente’, ‘de boerderij’ of ‘Kerst’). Ook dat zorgt voor een goede overstap van peuter- naar kleuterklas.  

Over ons

"CBS De Loofboom wordt gekenmerkt door de volgende woorden en begrippen: veilig, persoonlijke aandacht, aandacht voor niveauverschillen, denken in oplossingen, liefde voor de leerlingen, van én met elkaar leren."

(ouder)

 

Sfeerfoto

Vaste leidsters

Peutergroep ‘Het Visje’ heeft twee vaste leidsters. In de loop van de tijd leren zij uw kind goed kennen. Na elke ochtend is er een overdracht, ook zijn er twee keer per jaar oudergesprekken. Hierin worden de observatieformulieren van uw kind besproken. Als uw kind bijna vier jaar wordt, gaan deze formulieren mee naar de basisschool. Dat draagt bij aan een goede overdracht. Meer lezen over To Be Kind en 'Het Visje' kan hier

 

Sfeerfoto