Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Future Factory

Klaar voor de toekomst

Elk schooljaar vanaf de herfstvakantie bieden we kinderen op vrijdagmiddag een gevarieerd programma. Dit noemen we ‘Future Factory’. We geven toekomstgericht onderwijs, waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. U kunt hierbij denken aan ICT-vaardigheden en nadenken over burgerschap en andere 21e-eeuwse vaardigheden.

21e-eeuwse vaardigheden

Samenwerken, creatief en kritisch denken, goed overweg kunnen met ICT, het zijn allemaal voorbeelden van ‘21e -eeuwse vaardigheden’. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben in onze snel veranderende samenleving. Op CBS De Loofboom helpen we uw kind om deze vaardigheden goed te ontwikkelen. Dat doen we onder meer tijdens onze Future Factory.

Over ons

"Er heerst een warme en gezellige sfeer waarin kinderen zicht snel thuis voelen. Leuke interactie tussen de verschillende groepen."

(ouder)

 

sfeerfoto

 

Sfeerfoto

 

Sfeerfoto