Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Future Friday

Klaar voor de toekomst

Elk schooljaar vanaf de herfstvakantie bieden we kinderen op vrijdagmiddag een gevarieerd programma. Dit noemen we ‘Future Friday’. We geven toekomstgericht onderwijs, waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. Onder begeleiding maken ze kennis met bijvoorbeeld muziek, het schrijven van een nieuwsartikel of programmeren. Regelmatig besteden we ook extra aandacht aan Engels.

21e-eeuwse vaardigheden

Samenwerken, creatief en kritisch denken, goed overweg kunnen met ICT, het zijn allemaal voorbeelden van ‘21e -eeuwse vaardigheden’. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben in onze snel veranderende samenleving. Op CBS De Loofboom helpen we uw kind om deze vaardigheden goed te ontwikkelen. Dat doen we onder meer tijdens onze Future Friday.

Over ons

“We hebben hier op school leesgroepjes, de juf helpt de leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.”
(Rens)

 

sfeerfoto

 

Sfeerfoto

 

Sfeerfoto