Skip to main content
CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te groeien

CBS De Loofboom

CBS De Loofboom

Nieuwerkerk aan den IJssel

ruimte om te lezen

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

In ons gebouw is elke schooldag buitenschoolse opvang mogelijk (BSO). De BSO wordt verzorgd door de (christelijke) kinderopvangorganisatie To Be Kind. De BSO-groep heet ‘De Kampioenen’ en is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Sportief en gezellig

We vinden het belangrijk dat uw kind zich op de BSO kan ontspannen na een schooldag. Daarom mogen de kinderen kiezen wat ze willen doen. Dit kan zijn knutselen, buiten spelen als het weer dat toelaat, naar de gymzaal om spellen te doen,  gezelschapsspelen  doen of lekker spelen met al het speelgoed.

Vaste leidsters

Net als bij de peuteropvang werkt de BSO met vaste leidsters. Bij het ophalen van uw kind hoort u van de leiding hoe het die middag is gegaan. Ook deelt de leidster dan eventuele bijzonderheden vanuit school.

Over ons

"CBS De Loofboom wordt gekenmerkt door de volgende woorden en begrippen: veilig, persoonlijke aandacht, aandacht voor niveauverschillen, denken in oplossingen, liefde voor de leerlingen, van én met elkaar leren."

(ouder)

 

Sfeerfoto

Warme maaltijd

Het is mogelijk om uw kind mee te laten eten einde van de middag. Rond 16.45 uur serveert de BSO dan een warme maaltijd. We lezen samen een verhaal uit de Bijbel en na het eten danken we met elkaar. Laat u uw kind liever thuis warm eten, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Kinderen die niet mee-eten, krijgen om dezelfde tijd iets te drinken en een soepstengel. Daarna is er tijd en ruimte om weer te gaan spelen. 

 

Sfeerfoto